SÚŤAŽ "GARDENKÁČIK"

Gardenkáčik a Zmrzka zadarmo:
každý Gardenkáčik získava Zmrzku zadarmo, ak sa zapojí do všetkých súťaží na našej akcii

Gardenkáčik a hlavná cena – pravidlá:

  • každý Gardenkáčik, ktorý sa zúčastní min. 5 akcií a vhodí kartičku do žrebovacieho boxu môže získač atraktívne ceny
  • po získaní min. 5 pečiatok bude v priestoroch Gardenka Coffee bistro, Nábrežná 1, Prešov umiestnený žrebovací box, kde bude možné vhodiť kartičku s nazbieranými pečiatkami
  • žrebovanie sa uskutoční na akcií Let´s dance 27.8.2023 o 17:00 hod
  • žrebovať sa bude o 10 atraktívnych cien
  • hl. cena je víkendový pobyt v Demänová Rezort – Liptovský Mikuláš pre 2 dospelé osoby a max. 2 deti do 12 rokov
  • v prípade zrušenia akcie z dôvodu nepriaznivého počasia sa takáto akcia započítava do počtu 5 akcií
  • GDPR zapojením do súťaže súhlasíte so spracovaním poskytnutých údajov podľa čl. 6 ods.1 a) Nariadenia GDPR o ochrane osobných údajov za účelom propagácie súťaže a jej výhercov na webovom sídle a sociálnych profiloch organizátora
Close
Close